Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce zapraszam do udziału w XVII Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, który odbędzie się w Fort Lauderdale, FL w dniach 24-27 maja 2024 r. pod tytułem:

„Tożsamość. Tradycja. Przyszłość. Trzy oblicza nowoczesnej szkoły polonijnej”

Problematyka tegorocznego Zjazdu wiązać się będzie z doraźnymi potrzebami, dostrzeganymi przez nauczycieli i środowiska polskich szkół polonijnych. Te współczesne wyzwania staną się tematem sekcji tematycznych konferencji, pretekstem do dyskusji naszego środowiska i szukania rozwiązań.  

Szkoły polonijne realizują nadrzędną misję pielęgnowania polskości i dbania o edukację przyszłych pokoleń. Wyzwania te wymagają ciągłego wsparcia, stąd stała potrzeba spotkań, wymiany doświadczeń, budowania świadomości istnienia określonej wspólnoty, mającej te same cele i podobne obowiązki. Dlatego też istotą Zjazdu  jest stworzenie dogodnej przestrzeni medialnej dla spotkania nauczycieli polonijnych, poszukujących szeroko rozumianej wiedzy o współczesnej Polsce z wybitnymi naukowcami, specjalistami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki.

Wierzymy, że XVII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich stanie się forum do rozmów, wymiany doświadczeń, prezentacji metodyczno-dydaktycznych opracowań.

Chcielibyśmy też podjąć dyskusję na temat społecznej roli komitetów rodzicielskich, inspirowania ich pasji i zachęcania do czynnego udziału w życiu polonijnych szkół.

Niemniej ważną rolę przypisujemy roli integracji naszego środowiska. Dlatego też dokonamy wszelkich starań, aby program kulturalny odpowiadał Państwa oczekiwaniom – uczył, wzbogacał i integrował.

Mam nadzieję, że wspólnie spędzony czas w pięknych plenerach Florydy będzie dla uczestników merytorycznym wsparciem, przyjemnością i wypoczynkiem.


Zagadnienia tematyczne konferencji są szerokie, choć większość z nich skupia się w poniższych działach:

Metodyka: „W tym szaleństwie jest metoda”.  Nowoczesne kierunki wzbogacania warsztatu metodycznego nauczycieli polonijnych.

 Dydaktyka: Jak uczyć w zgodzie z nową rzeczywistością? Wokół poszukiwań rozwiązań dydaktycznych na miarę naszych czasów.

Psychologia: „Aby nie wylać dziecka z kąpielą”. Psychologiczne pogotowie ratunkowe z myślą o młodocianych wrażliwcach, ich nauczycielach i wychowawcach.

Sekcja Literacka: Dlaczego książki dla dzieci i młodzieży szokują? Nowi bohaterowie, odwieczne problemy. Jak literatura polska dla mniejszych i większych radzi sobie z medialną konkurencją?

Literaturoznawcza dyskusja o aktualnych problemach na linii autor ‒ czytelnik.

Komitety Rodzicielskie: Poradnik tworzenia szkoły. Vademecum doświadczeń w pracy organizacyjnej szkoły polonijnej – poradnik dla rodziców.

ZAPRASZA

dr Dorota Andraka

wraz z Zarządem CPSD

i komitetem organizacyjnym Zjazdu