Sponsorzy XVII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich

Organizatorzy Zjazdu składają serdeczne podziękowania wszystkich sponsorom.